„Muzyczne lato z Ukrainą” – Koncerty dziecięcego chóru Fundacji Wolna Ukraina

W dniu 14.05.2022 r. podpisana została umowa z Koszalińską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., na realizację projektu pn.:

„Muzyczne lato z Ukrainą” – Koncerty dziecięcego chóru Fundacji Wolna Ukraina

Celem naszego projektu jest zapoznanie mieszkańców regionu z kulturą ukraińską oraz integracja społeczeństwa.

Rezultaty jakościowe:

1. Zapoznanie mieszkańców regionu z kulturą ukraińską

2. Aktywizacja podopiecznych Fundacji

3. Współpraca chór z innymi podmiotami o podobnym profilu

4. Promocja działalności Fundacji

5. Promocja Programu Społecznik

Koncerty chór planowane są w okresie od czerwca do 14 sierpnia br.

Grupa odbiorców to wszyscy mieszkańcy regionu, szczególnie osoby z dziećmi, zainteresowani muzyką chóralną oraz kulturą ukraińską

Kwota dofinansowania 5.000,00 zł

„Program zainicjowany przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego”

https://wzp.pl/

https://spolecznik.karrsa.eu

https://karrsa.eu/

#PomorzeZacjodnie #ProgramSpołecznik #spolecznik #KARR