Projekty

Warsztaty tradycyjnego rękodzieła jako forma integracji mieszkańców regionu oraz społeczności ukraińskiej

Dnia 14.05.2022 r. podpisana została umowa z Koszalińską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., na realizację projektu pn.:

„Warsztaty tradycyjnego rękodzieła jako forma integracji mieszkańców regionu oraz społeczności ukraińskiej.”

Celem głównym projektu jest integracja mieszkańców regionu oraz ze społecznością uchodzów z Ukrainy.

W ramach projektu Fundacja Wolna Ukraina przewiduje przeprowadzanie warsztatów z tradycyjnego rękodzieła tj. tradycyjnych sposobów wyszywania krzyżykiem, koralikami, haftowania, itp. W ramach warsztatów odbędą się 4 spotkania dla grup 16 osobowych.

Rezultaty jakościowe projektu:

1. Przez wspólne zainteresowania nastąpi integracja mieszkańców regionu ze społecznością uchodźców z Ukrainy

2. Aktywizacja mieszkańców regiony poprzez nowe formy aktywności twórczej

3. Zapoznanie mieszkańców regionu z kulturą ukraińską

4. Promocja programu społecznik

5. Promocja działalności Fundacji

Kwota dofinansowania 5.000,00 zł

„Program zainicjowany przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego”

https://wzp.pl/

https://spolecznik.karrsa.eu

https://karrsa.eu/

#PomorzeZacjodnie #ProgramSpołecznik #spolecznik #KARR